Tetínské skály

 • Fyzická náročnost: 4
 • Technická náročnost: 3
 • Lokalita: Český kras
 • Doprava: Autem nebo vlakem
 • Počet cest : 87

LEZECKÝ SEKTOR TETÍNSKÉ SKÁLY

Lezecký sektor Tetínské skály zahrnuje více než 80 lezeckých cest s obtížností od 5a do 8a. Je tak ideálním místem pro lezce vyhledávající různé obtížnosti cest. Oblast je vhodná pro lezení za jakéhokoliv počasí. Když chcete lézt na slunci, najdete si sektor cest na slunci. Když preferujete stín, je zde mnoho cest v celodenním, ale i polodenním stínu. Pokud prší, převisy to jistí. Celá lezecká oblast je situovaná tak, aby si každý našel ideální podmínky.

Oblast je poměrně velká, zabírá celé údolíčko pod vodopádem a je rozdělena do 5 sektorů:

 • Čelo: 4 cesty,
 • Rajbas: 10 cest
 • Pod Vodopádem: 12 cest,
 • Zebra: 9 cest,
 • Centrální část: 48 cest

Centrální část je natolik rozsáhlá, že je rozd ělena na 3 části:

 • levá (12 cest), střední (23 cest) a pravá (13 cest)

Ve všech částech sektoru si každý lezec najde nejednu oblíbenou cestu. A jak známe Honzu Kareše, proces výstavby lezeckých cest ani tady není nikdy u konce. Veškeré informace k této oblasti jsou aktualizovány na 27Crags.com. Lezecká oblast vznikla díky nezištnému nadšení všech zúčastněných bez jakýchkoliv dotací a finančních příspěvků. Koupí tohoto průvodce přímo přispíváte na další rozvoj novýchlezeckých oblastí.

PODĚKOVÁNÍ

Na výstavbě nového lezeckého se sektoru se velkou i malou měrou podílelo mnoho lidí. Velké poděkování za tento nový a zábavný sektor, za jejich pot, krev a nervy za jakéhokoliv počasí v létě, v zimě, ve sněhu i 35 stupňových vedrech, patří především členům Jan Kareš Climbing teamu. Jmenovitě neúnavnému Honzovi Karešovi, centrálnímu mozku Honzovi Hrčířovi, objeviteli Lukáši Čermákovi, archiváři Slávovi Dostálovi a hlavnímu správci oblasti Martinovi Tučkovi. Díky také podporovateli a vytrvalému rádci na telefonu Tomáši Truhelkovi a Láďovi Frühbauerovi za pomoc při stavbě prvních cest. Díky také parťákům Honzovi Mikusovi, Vláďovi Samalovi a Viktoru Ladovi za usilovné terénní úpravy a zpřístupnění lokality pro širokou veřejnost a rodiny.

Při našem pravidelném ježdění do našich veškerých lezeckých lokalit nám zapůjčením svých vozidel pomáhala společnost DAHO, abychom nemuseli spěchat na poslední vlak za tmy. Díky také skvělému lezci, kmotrovi našich lezeckých projektů a majiteli společnosti Engen, za podporu činnosti. Speciální poděkování patří také Českému horolezeckému svazu (ČHS) za podporu při komunikaci a správě lezecké oblasti a CHKO za povolení realizace lezeckých cest.

V neposlední řadě velké poděkování za loajalitu a podporu starostovi obce Tetín Ing. Martinu Hrdličkovi a celému obecnímu zastupitelstvu. Všem výše jmenovaným i těm, kteří alespoň slovně podporovali práci stavitelů patří velké díky ve snaze poskytnout všem lezcům z blízkého i dalekého okolí mnoho nových a krásných lezeckých cest.

PROVOZNÍ ŘÁD

PRAVIDLA A PODMÍNKY LEZENÍ V LEZECKÉ OBLASTI TETÍNSKÉ SKÁLY PŘÍRODNÍ REZERVACE TETÍNSKÉ SKÁLY – POD HRADEM

 1. Prosíme návštěvníky, aby dodržovali níže uvedené podmínky a chovali se ohleduplně k přírodě.
 2. Přístup do oblasti je pouze po vyznačených stezkách. Parkování vozidel je možné jen na vyzna čených místech.
 3. Lezení je povoleno celoročně. Úseky povolené pro horolezeckou činnost jsou vyznačeny horolezeckými značkami.
 4. Prosíme lezce i ostatní návštěvníky, aby udržovali pořádek a chovali se tak, aby nedocházelo k poškozování přírody. Manipulace s otevřeným ohněm je povolena pouze na vyhrazených místech.
 5. Prosíme, abyste nerušili hnízdící ptáky. Pokud zjistíte hnízdění, informujte sekretariát ČHS a Správu CHKO Český kras.
 6. Lezcům je zakázáno:
  • měnit povrch skal za účelem úpravy a vytváření chytů a stupů,
  • používat při lezení zimní horolezeckou výzbroj (stoupací ledovcová železa, cepíny, zimní kladiva apod.),
  • vytvářet nové cesty a přidávat skalní skoby, nýty a borháky do již hotových cest.
 7. Lezci jsou povinni posoudit před použitím stav fixního jištění a použít je jen v případě, jeví-li se bezpečné.
 8. Fixní jištění a slaňovací body jsou určeny jen pro horolezeckou činnost. Použití pro jiný účel, např. přelanění, může způsobit jejich poškození a je zakázáno.
 9. Lezci jsou povinni chovat se k fixnímu jištění a slaňovacím bodům šetrně; zejména při lezení s horním jištěním je nutné používat v posledním jištění (vratném bodu) vlastní karabiny a po ukončení lezení slanit.
 10. Lezci jsou povinni informovat správce skal zjistí-li poškození fixního jištění, slaňovacího bodu či důležitého přírodního jištění.
 11. Lezci jsou povinni dodržovat zásady bezpečného lezení a jištění a používat odpovídající lezecké vybavení, zejména helmy.
 12. Na dodržování stanovených podmínek dohlíží správce skal, oprávnění ke kontrole má Stráž ochrany p řírody a Policie ČR.
 13. Pro zajištění bezpečnosti začínajících lezců doporučujeme kontaktovat lezeckého instruktora, který vysvětlí a předvede základy bezpečného lezení a jištění:

www.jankaresclimbing.com, info@jankaresclimbing.com+420 777 614 443

Horolezectví je činnost provozovaná na vlastní nebezpečí! Český horolezecký svaz ani obec Tetín nenesou zodpov ědnost za případné nehody. Přísný zákaz jakýchkoliv organizovaných akcí bez souhlasu správce skal a Jan Kareš Climbing Teamu!

KONTAKTY:

Český horolezecký svaz: info@horosvaz.cz
Správce skal ČHS: martan.kladno@seznam.cz
Správa CHKO Český kras: ceskras@nature.cz
JanKarešClimbingTeam: info@jankaresclimbing.com 

Online průvodce

Všechny cesty naleznete na online průvodci 27crags.com:

https://27crags.com/crags/beroun/routelist 

Máte dotaz k zájezdu? Napište nám

Máte dotaz k zájezdu?
Napište nám:

Jméno:
Email:
Telefon:
Zpráva:
Odesláním formuláře souhlasíte se Zásady ochrany osobních údajů.